ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се издава за моторни превозни средства с постоянни, временни или транзитни номера. Тя е задължителна за всички собственици, държатели и ползватели на моторни превозни средства , за да  да покрие нанесените от водача имуществени и неимуществени  вреди на трети лица и чуждо имущество, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство . Не се застраховат автомобили с чуждестранна регистрация по условията на Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Застраховката осигурява покритие на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и страните членки на споразумението Зелена карта. Сертификатът Зелена карта е безплатен и се издава с всяка полица, издадена след 01.01.2016 г, При разсрочено плащане сертификатът "Зелена карта" се издава до падежа на всяка заплатена вноска 

Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се сключва за следните минимални застрахователни суми:

1.за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт  

2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;

10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица

2.за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие

Автоасистанс

Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент, ако пътувате с автомобила си. При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

 

 

За да проверите цените на Вашата застраховка "Гражданска отговорност " попълнете данните във въпросника за превозното средство  и неговия собственик. Необходимата информация се съдържа в свидетелството за регистрация на превозното средство .

Изберете вида на Вашето превозно средство и обем на двигателя , който е най-близко до посочената в талона кубатура. 

Ако се затруднявате с намирането на информация от свидетелството за регистрация на превозното средство, моля вижте легендата по-долу.

  • D - вид на превозното средство
  • P.1 - обем на двигателя
  • P.2 - мощност на автомобила
  • B - дата на първа регистрация 
  • G - маса на превозното средство
  • F.1 - максимално допустима маса

Изберете Физическо лице , ако собственикът на автомобила е физическо лице или изберете Юридическо лице , ако превозното средство е собсвеност на фирма, едноличен търговец, стопанка или нестопанска организация.

Ако превозното средство  е новопридобито,  въведете данните на новия собственик, според договора за покупко-продажба. 

Посочете възрастта на собственика в навършени години.  Изберете срока от който притежавате шофьорска книжка за съответната категория превозно средство.

Посочете за какво обичайно използвате превозното средство. Ако предназначението на Вашият автомобил не е посочено в калкулатора , моля свържете се със нас на посочените талефони.

Посочете дали сте участвали във виновно причинени пътно-транспортни произшествия през последните три години.

Напишете населеното място по регистрация на собственика на превозното средство , посочени в С.1.3 в талона . Ако автомобилът не е регистриран , напишете населеното място в което ще бъде регисриран .

Изберете Застрахователната Компания в която е текущата Ви застраховка Гражданска отговорност. Подновяването в същата Компания Ви носи допълнителни отстъпки при няко Компании. 

Изберете Вашият застраховател по текущата застрахвка Автокаско. Ако Вашият текущ Застраховател предоставя отстъпка за комплексно застраховане , тя ще бъде калкулирана в нашата оферта към Вас.

Посочете ще се управлява ли автомобилът повече от 60 дни в годината извън територията на България.

Изберете дали автомобилът е с ляв или с десен волан .

Разгледайте офертите от застрахователните компании .
Избора на компания при еднократно заплащане на премията, става чрез избирането на принадлежащият бутон „Поръчай”, а при желание за разсрочване на 2 , 3  или 4 вноски, се избира „Поръчай на 2/ 3 /4 вноски”.
Въведете данните на превозното средство , данните за доставка и начин на плащане.
Ще се свържем със Вас по  телефон или чрез електронна поща  за допълнително потвърждение на изпратена поръчка. Ще потвърдим заявката като Ви се обадим по телефона.

 До 24 ( 48 ) часа ще Ви посети куриер на посочения адрес. Можете да я вземете и от удобен за Вас офис на куриера или от офис на "Варна Брокер" ООД.