Попълване на данните за имущество

 

Застраховка Имущество на дома  Ви спестява много разходи и  гарантира спокойно възстановяване  при настъпили неблагоприятни събития.  Застраховка Имущество може да  сключите при избрани лимити на отговорност . При настъпване на щета, застрахователят изплаща обезщетение по експертна оценка  до избрания лимит  в  полицата. 

Обект на застраховане са:

Недвижимо имущество - Сграда или част от сграда предназначена за живеене – апартаменти и къщи, постоянно обитаеми /масивни и полумасивни/, ателиета, магазини, офиси, гаражи ; Имущества  от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни  инсталации, сгради, огради и др.,

Движимо имущество:  Общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството ,Домакински  електроуреди, битова електроника , аудиовизуална и електронна техника;   

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

 • Пожар, включително последиците от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия
 • Авария на ВиК инсталации и   в резултат на забравени отворени кранове и чешми
 • Природни бедствия – градушка, буря,  проливен дъжд, наводнение , увреждане от падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг или лед,  свличане и срутване на земни пластове
 • Удар от превозно средство или животно ,удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • Злоумишлени действия на трети лица (Вандализъм )
 • Късо съединение и токов удар

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ:

 • Земетресение
 • Кражба чрез взлом и грабеж, Кражба чрез използване на техническо средство
 • Чупене на стъкла и витрини
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Разходи за алтернативно настаняване
 • Злополука на член от семейството

Нашето предложение за застраховка е валидно само ако :

Имуществото се ползва за жилищни нужди и/ или с битово предназначение

Сградата е завършена и е построена съгласно конструктивните изисквания на българското законодателство.

Сградите са изградени от тухли, камък, панели , бетон. Покривът е с керемиди, метални листове или бетон.

Движимо имущество -обзавеждане,лични вещи,използвани в електроуреди,компютърна и аудио- визуална техника.

Можете  да получите най-добрите оферти за Вашата застраховка Имущество като  попълните данните във въпросника .

Изберете квадратурата на жилището , което желаете да застраховате, попълнете сумата за която желаете да застраховате Вашето движимото имущество , изберете рискове , които да покрива Вашата застраховка

 Разгледайте офертите от застрахователните компании . Избора на компания при еднократно заплащане на премията, става чрез избирането на принадлежащият бутон „Поръчай”, а при желание за разсрочване на 2, 3  или 4 вноски, се избира „Поръчай на 2 / 3 /4 вноски”.

Ако не сте собственик на имуществото и изпращате настоящата поръчка по негово възлагане , моля въведете Вашето име , телефон и имейл  за контакт.

Изберете датата за начало на Вашата застраховка. Ако имате текуща полица началото на новата Ви полица трябва е да деня, следващ датата на изтичане на старата полица.
Въведете данните на имуществото , данните за доставка и начин на плащане.

Преди изпращане на поръчка за застраховка потребителят изрично потвърждава достоверността на въведените от него данни и съгласието си да сключи застраховка при избраните от него параметри и за негова сметка. 
Ще се свържем със Вас по  телефон или чрез електронна поща  за допълнително потвърждение на изпратена поръчка. 
 До 24 (48) часа ще Ви посети куриер на посочения адрес. Можете да я вземете и от удобен за Вас офис на "Варна Брокер" ООД или от офис  на   куриера.