Тази застраховка  се предлага като допълнително покритие към застраховка "Имущество" за застрахованото движимо имущество по полицата. .

Обезщетяват се преките материални вреди , настъпили в резултат на  рисковете:

Кражба  чрез взлом, грабеж , кражба чрез използване на техническо средство