СПЕСТОВНА ЗАСТРАХОВКА

02 Юни 2017

Спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „УНИКА Стандарт“ комбинира сигурност на спестяванията, надеждна застрахователна защита и възможност за дългосрочно инвестиране. Така с времето можеш да натрупаш достатъчно средства, които да използваш, точно когато са ти необходими. В същото време застраховката ти дава спокойствието, че в случай на болест или злополука има кой да ти подаде ръка. 

  • Получаване на застрахователна сума плюс натрупаната през периода допълнителна доходност при изтичане на застрахователния договор
  • При настъпване на фатално събитие по време на действие на договора същата сума се изплаща на ползващите лица
  • Срок от 1 до 30 години.
    Застрахователната премия може да бъде платена еднократно или на вноски на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца.
  • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ ; ЗЛОПЛУКА , БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ , ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ , ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИИ , ВРЕМЕННА И ТРАЙНА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ , КРИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Спестовна застраховка живот „УНИКА Стандарт“ дава право на законово регламентирани данъчни облекчения

Изпратете запитване за изготвяне на индивидуална оферта на : https://varnabroker.com/kontakti-page11.html