Зелена Карта

07 Март 2016

Сертификатът Зелена карта е безплатен и се издава с всяка полица, издадена след 01.01.2016 г.и осигурява покритие на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и страните членки на споразумението Зелена карта.  При разсрочено плащане сертификатът "Зелена карта" се издава до падежа на всяка заплатена вноска.