Освен осигуряване на максимално спокойствие и сигурност при пътуване, застраховката „Автоасистанс“  предоставя покритие за авария на пътя  и включва допълнителни покрития :

 • Отстраняване на настъпила повреда на място;
 • При настъпила повреда в населено място – транспортиране на МПС до, най-близкия сервиз или до мястото на местодомуване; ненадвишаващо определения лимит в километри, определен от съответната застрахователна компания;
 •  
 • При настъпила повреда извън населеното място – транспортиране на МПС до най-близкия сервиз.
 • транспортиране до център за спешна медицинска помощ на застрахован;
 • репатриране до лечебно заведение или дома на застрахован;
 • свързани с репатриране на тленни останки при смърт на застрахован;
 • транспортиране на застрахован от мястото на събитието до най-близък населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
 • осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до автосервиз;
 • хотел;
 • осигуряване транспортирането на МПС и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване.


Застраховката Автоасистанс  е валидна само на територията на Република България или и за чужбина.