“ВАРНА БРОКЕР 2023” ЕООД е лицензиран застрахователен брокер  с лиценз № 873- ЗБ /09.05.2023г. издаден от Комисията за Финансов надзор.
 

Ние Вярмаме ,че добрият брокер е близо до клиентите си, осигурявайки подходящ застраховател и застрахователни продукти ,избирайки най-подходящите покрития, съобразени със конкретните потребности на всеки клиент  и  оптимизирайки цената на полицата  .С професионалнто си обслужване осигуряваме пълна гама обслужване от индивидуален застрахователен продукт до застраховане дейността на големи компании.

Работим със водещите Застрахователни Компании и Пенсионни Дружества на българския застрахователен пазар.

При настъпване на застрахователно събитие осигураме съдействие  от завеждането на щетата до изплащане на застрахователно обезщетение и възстановяване на увреденот имущество. С опита си стоим близо до клиентите си , превръщайки се в тяхно доверено лице..