Застраховка „Злополука на местата в МПС“ е доброволна и предвижда изплащането на обезщетения на лицата в МПС при смърт или телесни увреждания, настъпили вследствие на пътно транспортно произшествие. Застраховат всички места в превозното средство, обявени в регистрационните му документи, включително и мястото на водача, което осигурява застрахователно покритие за всички лица, намиращи се в МПС по време на ПТП.

Основно покритие

  • Смърт от злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука

Допълнително покритие

  • Временна загуба на трудоспособност, следствие на злополука
  • Медицински разноски следствие на злополука

 

Задължителна е застраховката „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“.

Застрахователни обезщетения

  • При смърт на застраховано лице, на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място, записана в полицата
  • При трайна загуба на трудоспособност, на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, който е равен на процента на загубена трудоспособност, установен по надлежен ред.