Застраховката Отмяна на пътуване е подходяща за лица, на които им предстои  туристическо или бизнес пътуване на територията на  България или чужбина. Тази застраховка покрива риска от отменено или пропуснато пътуване по медицински или немедицински причини, които не зависят от волята на застрахования и са непредвидими към момента на сключване на застраховката. 
На застрахованото лице се възстановяват разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически или бизнес услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

·         Отмяна или прекъсване на пътуването

·         Закъснение или отмяна на самолетен полет

·         Смърт на застрахования

·         Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването

·         Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването

·         Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката

·         Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования

Застраховтелната премия  се определя от застрахователната сума и от броя дни от сключването на застраховката до датата  край на пътуването. Застрахователната сума представлява цялата цена на пътуването (самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги) общо за всички пътуващи. 
Застраховката се сключва в деня на първо плащане на направена резервация. За извършеното плащане, Застраховащият представя платежен документ.