Сигурност за Вашия автомобил и спокойствие за Вас

Застраховката защитава автомобила Ви от  природни бедствия, пожари и палежи; предпазва Ви от посегателствата на злонамерени лица и крадци на МПС; ще Ви покрие разходите за ремонт на МПС в случаите на ПТП.

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми,  механична повреда,  пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда

Застраховката осигурява покритие за територията на  Република България и за чужбина – безплатно  или срещу  допълнителна  премия в зависимост от застрахователната компания.

Премията, която Вие дължите, зависи от:

- Застрахователната сума на  МПС

-Вида и марката на превозното МПС

- Териториалната валидност на застраховката

- Начина на плащане – еднократно или на вноски

- Наличие на щети и изплатени обезщетения

 

 За сключване на застраховката :

- Попълнено предложение с данни за собственика и автомобила

- Свидетелство за регистрация на автомобила (голям талон)

- Фактура за закупуване на автомобила (при застраховане на нов автомобил)

 

ВАЖНО: Полицата влиза в сила след извършване на оглед и заснемане на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като поставена аларма ,имобилайзер , GPS

.

Ние знаем, че за да ползвате качествено продукта е необходимо да го познавате. Когато настъпи застрахователно събитие ще получите  компетентна информация за завеждане на застрахователното събитие , ще ви съдействаме до изплащане на застрахователното обезщетение.