Застраховката е валидна при пътуване в България и ви осигурява сигурна защита при злополука или непредвидено събитие, когато сте на почивка или екскурзия.. 
ПОКРИТИЯ:

 

·         Смърт вследствие злополука – важи само за лица над 14 годишна възраст;

·         Трайна или временна загуба на работоспособност вследствие на злополука или акутно заболяване;

·         Медицински разноски – разходи за хоспитализация, спешна медицинска помощ, болничен престой,  разходи за медикаменти

·Покритията са валидни дори когато сами организирате почивката си и НЯМАТЕ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ХОТЕЛИ И НЕ СТЕ ЗАКУПИЛИ ТУРИСТИЧЕКИ ПАКЕТИ ЗА ПОЧИВКА

Срокът на застраховката , застрахователната сума  ,както и  съответните покрития избирате Вие.