Медицинска застраховка  е предназначена за:

  • Индивидуални клиенти;
  • Семейства;
  • Малки и средни предприятия;
  • Корпоративни клиенти.

Какви опции предлага МЕДИЦИНСКАТА ЗАСТРАХОВКА:

Клиентите избират застрахователните суми по Основното покритие (Извънболнична помощ и Болнична помощ) и могат да изберат някои от следните Допълнителни покрития:

1. Лекарствени средства;

2. Корекционни средства;

3. Помощни средства;

4. Санитарен (медицински) транспорт;

5. Рехабилитация;

6. Комплексна дентална помощ;

7.Профилактика.