АВТОМОБИЛЕН АСИСТАНС ОТ ДЖЕНЕРАЛИ

22 Януари 2017

Дженерали Застраховане осигурява квалифицирана помощ според условията и лимитите на отговорност избрани от Вас. Асистанс компанията оказва специализирана техническа и организационна помощ, предоставя информация и съдейства в случай на застрахователно събитие, което е причинило вреди на МПС и/или на водача и пътуващите в него лица.

Три са програмите на „Автомобилен асистанс“ за България: СТАНДАРТ, МЕГА И ЛУКС, които можете да разширите с територията на населеното място, в което живеете.

Покритите рискове сключвайки застраховката са:

 • Репатриране на МПС и/или неговите прикачени устройства при ПТП, доказано с протокол за ПТП или констативен протокол за ПТП, довело до невъзможност за законосъобразно движение на МПС на собствен ход.
 • Репатриране на МПС и/или неговите прикачени устройства при техническа повреда довела до невъзможност за законосъобразно движение на МПС на собствен ход (по договорените с Асистанс компанията цени)
 • Репатриране на МПС и/или неговите прикачени устройства при невъзможност за законосъобразно движение на МПС на собствен ход, вследствие на вандализъм.
 • Специфични технически услуги (СТУ), оказвани на МПС при ПТП и/или техническа повреда, както следва:
  • Ремонт на място мяна на гума, доставка на гориво, подаване на ток на мястото на събитието
  • Престой на увредения автомобил на паркинг
 • Осигуряване на заместващ водач за управление на МПС
 • Транспортиране на водача и лицата, пътуващи в МПС, от място на събитието до най-близкото населено място Медицинско транспортиране на водача и пътниците в МПС
 • Разходи за прегледи, изследвания и манипулации
 • Репатриране на тленни останки в случай на смърт на водача на МПС при ПТП
 • Предаване на спешни съобщения
 • Информация за метеорологичните условия и за оптималния маршрут до поискано от водача на МПС място.

Можете да сключите застраховката като самостоятелен продукт или в комбинация със застраховка Гражданска отговорност или Каско.

Направете Вашето запитване за застраховката  тук: https://varnabroker.com/kontakti-page11.html