Застраховката на дома  Ви спестява много разходи и  гарантира спокойно възстановяване  при настъпили неблагоприятни събития.  Но често  пропускаме да го защитим по най – добрия начин,  разчитайки на късмет.

Застраховка Имущество може да  сключите  със лимити или на база  възстановителна, или действителна стойност. При настъпване на щета, застрахователят изплаща обезщетение по експертна оценка  до избрания лимит  в  полицата. При избор да застраховате имуществото си на база възстановителна или действителна стойност се гарантира реално и пълно покритие на обезщетение  на застрахованото имущество .

Обект на застраховане са:

Недвижимо имущество - Сграда или част от сграда предназначена за живеене – апартаменти и къщи, постоянно обитаеми /масивни и полумасивни/, ателиета, магазини, офиси, гаражи ;

-Имущества  от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни  инсталации, сгради, огради и др.,

Движимо имущество:    Общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството; 

      – Домакински  електроуреди; битова електроника , Аудиовизуална и електронна техника;   

Основни покрития

 • Пожар, включително последиците от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия
 • Авария на водопроводни, канализационни и отоплителни инсталации,  в резултат на забравени отворени кранове и чешми
 • Природни бедствия – градушка, буря, ураган, проливен дъжд, наводнение вследствие на природно бедствие, увреждане от падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове
 • Удар от превозно средство или животно
 • Удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • Вандализъм ,вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия.
 • Късо съединение и токов удар   
 • Допълнителни покрития: 
 • Земетресение
 • Кражба чрез взлом и грабеж
 • Кражба чрез използване на техническо средство
 • Чупене на стъкла и витрини
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Злополука на член от семейството

Можете да сключите онлайн Вашата застраховка Имущество  на http://varnabroker.com/index.php?route=index&action=calc_imot_1