Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се издава за моторни превозни средства с постоянни, временни или транзитни номера.Тя е задължителна за всички собственици, държатели и ползватели на моторни превозни средства , за да  да покрие нанесените от водача имуществени и неимуществени  вреди на трети лица и чуждо имущество, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство . Не се застраховат автомобили с чуждестранна регистрация по условията на Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Застраховката осигурява покритие на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и страните членки на споразумението Зелена карта. Сертификатът Зелена карта е безплатен и се издава с всяка полица, издадена след 01.01.2016 г, При разсрочено плащане сертификатът "Зелена карта" се издава до падежа на всяка заплатена вноска 

Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се сключва за следните минимални застрахователни суми:

1.за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт  

2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;

10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица

2.за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие

Автоасистанс

Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент, ако пътувате с автомобила си. При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

Можете да сключите онлайн Вашата застраховка Гражданска отговорност тук .