Планинската застраховка е  за хора, упражняващи различни планински спортове – алпинисти, скиори, както и за туристи, решили да прекарат свободното си време в планината.

По тази застраховка се покриват рисковете:

·         спасителни разноски;

·         медицински разходи;

·         спасителна операция на ПСС с използването на хеликоптер;

·         смърт или трайна неработоспособност от злополука;

·         разходи за евакуация;

·         разходи за репатриране.

Цената на планинската застраховка се формира в зависимост от срока на застраховката и включените покрити рискове, в зависимост от това дали е индивидуална, групова или семейна.