ЗАСТРАХОВКА ЗА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

30 Януари 2017

Задължителна медицинска застраховка се сключва с чужди граждани, които пребивават в Р.България или преминават транзитно през страната, при условие че нямат сключена в чужбина здравна осигуровка или медицинска застраховка, валидна за територията на Р.България  със застрахователна сума от 60 000 лв.

Покрити рискове по застраховката са:

  • медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване;

  • репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване;

  • спешна дентална помощ;

  • смърт вследствие злополука.